Återvinningscentral, ÅVC

Lyssna

På återvinningscentralerna kan verksamheter mot en avgift lämna sitt avfall. Privatpersoner som bor i eller har sommarstuga i kommunen kan lämna sitt avfall kostnadsfritt. Du kan lämna nästan allt avfall som uppstår i hemmet eller i verksamheten här.

Öppettider Återvinningscentral, ÅVC

Adress: Åsgatan 20, mitt emot Fahlgrens.

Sommartider 29 maj 2021 - 20 september 2021

Måndag kl. 13.00 - 19.00
Onsdag kl. 13.00 - 19.00 
Lördag kl. 9.00 - 13.00

Öppettider vid högtider

Anläggningen är stängd röda dagar och helgdagsaftnar som inträffar måndag - fredag.

Respektera öppettider och personalens arbetsmiljö

Observera att vi låser grindarna på återvinningscentralen vid tiderna ovan. Kom därför i god tid innan stängning och var färdig med din sopsortering innan stängning.

Ditt avfall - ditt ansvar

Du är ansvarig för att sortera och lämna ditt eget avfall. Personalen på återvinningscentralen är framförallt till för att hålla ordning på återvinningscentralen och att vara ett stöd för dig när du sorterar.

Vad kan du lämna och inte lämna på återvinningscentralen?

Avfall från verksamheter

Du som driver en verksamhet kan lämna avfall mot en avgift som entreprenören beslutar. Det gäller exempelvis byggavfall, emballage m.m.

Så tar vi hand om avfallet

Entreprenören transporterar avfallet från återvinningscentralerna till avfallsanläggningen. Där bearbetas avfallet som går att återvinna. Avfall som inte går att återvinna deponeras och avfall som måste tas omhand på särskilt sätt mellanlagras för vidare transport.

Alla kommunala deponier i kommunens ytterområden har avslutats och efterbehandlats. Prover tas med jämna mellanrum för att se till att det inte går ut farliga ämnen i närliggande mark och vatten.

Kontaktperson: Vakin