Coronavirus: 2020-03-26 Aktuell information

Lyssna

2020-03-26 Nordmalings kommun samverkar med övriga myndigheter och aktörer i länet; vi tar ett gemensamt ansvar och följer händelseutvecklingen kontinuerligt för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner.

Det är mycket hög belastning på både 1177 Vårdguiden och informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång.

Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser.

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

Följ rekommendationer från myndigheterna:

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Fundera på om din resa inom Sverige är nödvändig. Du måste kunna ta hand om dig själv om du insjuknar på ditt resmål. Om du hör till en riskgrupp bör du noga överväga om du ska resa eller ta emot besök.
 • Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.
 • Till dig som är över 70 år

  * Undvik nära kontakter och folksamlingar t. ex i affärer, i kollektivtrafik eller andra offentliga lokaler.

  * Du kan ta en promenad och vistas utomhus.
 • Till dig som vill besöka en släkting eller vän som är över 70 år

  * I Nordmaling gäller besöksförbud på äldreboenden.

  * Tänk på att det råder besöksförbud på vårdavdelningar på länets sjukhus och sjukstugor.

  Kontakta dina nära och kära för att höra hur de mår och om de behöver hjälp med att handla eller hämta medicin på apoteket.
 • Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för allvarlig covid-19.

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

Du kan läsa mer om coronaviruset, covid-19, och få svar på vanliga frågor om det pågående utbrottet på Folkhälsomyndighetens webbplats. Se nedan.

Telefonnummer 113 13
Du kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.  På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter. T. ex

 

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör