Upphandling och inköp

Lyssna

På den här sidan hittar du mer information om Nordmalings kommun och våra upphandlingar. Aktuella upphandlingar och avtalsdatabas publiceras via webbportalen e-Avrop. Länk finns på sidan upphandlingar.

Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs inom den offentliga sektorn, exempelvis kommuner. Upphandlingen regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. På dessa sidor kan du få information om Nordmalings kommuns upphandlingar.

Vilka regler gäller?

Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Myndigheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojaegna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset.

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Hur lämnar jag anbud?

För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss. Alla kommunens pågående upphandlingar kan du hitta i kommuns databas E-avrop:

Länk till pågående upphandlingar i E-avrop (extern hemsida)

Registrera dig på sidan och följ instruktionerna! Du kan prenumerera på samtliga upphandlingar från Nordmalings kommun. Klicka på länk till aktuella upphandlingar i högra kolumnen för att registrera dig.

Nordmalings kommuns upphandlingar sköts av Umeå kommun.

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef