Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Lyssna

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och används vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara. Det finns två typer av VMA: varningssignal och informationsmeddelande.

Detta innebär Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är en varning till allmänheten vid allvarliga olyckor som kan utsätta allmänheten för fara exempelvis farliga bränder eller utsläpp.

Meddelandet innehåller information vad som har hänt och hur man ska skydda sig.

Det finns två nivåer av meddelanden: varningsmeddelande och informationsmeddelande.

 • Varningsmeddelande
  Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö. Varningsmeddelandet består dels av meddelande i radio och TV och kan även bestå av ett utomhuslarm.
 • Informationsmeddelande
  Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö.

Kanaler där du kan ta del av VMA

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9
 • På SVT:s text-TV, sidan 100, anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

I Nordmaling finns inte den så kallade Hesa Fredrik (hög tuta som ljuder utomhus) men budskap kan komma att sändas via högtalarbil.

VMA i telefonen

VMA kan även spridas via talmeddelande till fast telefon och som SMS-utskick till mobiltelefoner. Det är den som beslutar om att ett VMA ska skickas ut som även bestämmer om meddelandet ska gå ut till mobiler och fast telefon. Du behöver inte registrera dig för att få SMS vid VMA. Vilka mobiler som får SMS-utskicket beror på vilken adress mobiltelefonen är registrerad.

Du kan även ladda ned appen för krisinformation till din smarta telefon för att få uppdateringar.

Detta gör du vid ett VMA

När du uppmärksammar ett VMA ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler
 • Lyssna på radio för information

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Kontaktperson: Curt Byström