Kvalitet och resultat (grundskola)

Lyssna

Kvalitetsredovisning

Den kommunövergripande kvalitetsredovisningen är en sammanfattning av hela kommunens verksamhet inom skolområdet.

I kvalitetsredovisningen beskrivs hur sektorn är organiserad, personalens kompetensutveckling, kvalitetsarbetet i förvaltningen, elevhälsan och likabehandlingsplanen.

Dessa redovisas förvaltningsövergripande samt uppdelat per rektorsområde.

SIRIS, ett Internetbaserat verktyg för ökad insyn i skolans värld

SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst med samlat information om skolors kvalitet och resultat.

Systemet är Skolverkets sätt att göra den information som samlats in eller producerats om skolors verksamhet och resultat mer tillgänglig. Här kan du hitta information om kommunens olika grundskolor, betyg m.m.

Länk till Siris

Kolada

Genom databasen Kolada - kommun- och landstingsdatabas - kan du få fram siffror för Nordmalings kommuns skolor.

Länk till Kolada

Öppna jämförelser

I SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning Öppna jämförelser - grundskolan görs jämförelser mellan alla kommuner i landet när det gäller exempelvis andel elever som gått ut med godkända betyg.

Länk till Öppna Jämförelser - Grundskolan

Kontaktperson: Thomas Berglund