Dialog och synpunkter

Lyssna

Att engagera sig i kommunala frågor är att påverka sin närmiljö. Många av de beslut som rör Nordmalingsbornas vardag fattas på kommunal nivå. Kommunens politiker är valda av medborgarna och fattar politiska beslut och sätter upp mål för den kommunala verksamheten.

Det finns olika möjligheter för kommuninvånare att oavsett ålder lämna förslag och synpunkter till kommunen. Att kunna lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige är en sådan möjlighet. En annan möjlighet är att lämna synpunkter på den kommunala servicen direkt till den person det gäller.

Under denna rubrik hittar du information bland annat om hur du kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige eller lämna klagomål på kommunens verksamhet.

Kontaktperson: Maria Syd