Oasen

Lyssna

Oasen är en evenemangslokal i kommunal ägo i anslutning till grundskolorna i Nordmalings samhälle. Här anordnas diverse evenemang av föreningar, kommunfullmäktige, skolföreställningar m.m.

 

Avgifter uthyrning Oasen

 

 

Föreningar och privatpersoner

Affärsmässig verksamhet

Oasen inkl. loger, cafeteria, grupprum och kök
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

1 886 kr

3666 kr

Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

1 257 kr

2619 kr

Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

943 kr

1886 kr

Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

629 kr

1257 kr

 

 

 

Nedsatt hyra under repetitioner*
Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 377 kr
Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 251 kr

Oasens cafeteria och kök
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) timmar

629 kr

1257 kr

Mindre än sex (6) timmar

314 kr

629 kr

 

 

 

Oasens grupprum och loger
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) timmar

251 kr

524 kr

Mindre än sex (6) timmar

126 kr

126 kr

* Avser revyer, musik- och teatergrupper

Observera att uthyrning i andra hand inte är tillåtet!

Besöksadress

Oasen
Stallgatan 14 A
914 33 Nordmaling

Telefon

Ring oss om du vill boka lokaler!

0930-14165

Mobil

073-061 22 16

Kontaktperson: Lennart Persson