Hälsoskydd

Lyssna

Med hälsoskydd avses åtgärder för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i människors miljö. Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med tillsynen av hälsoskydd för att se till att miljöbalkens regler efterlevs.

Med hälsoskydd avses åtgärder för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i människors miljö. Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med tillsynen av hälsoskydd för att se till att miljöbalkens regler efterlevs. I det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar och lokaler för hygienisk behandling så som fotvård, tatuering eller piercing.

Miljö- och hälsoskyddsenheten handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning.

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsenheten senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola mm.
  • Solarier

För mer information om hur detta påverkar dig som privatperson eller företagare, klicka i menyn till vänster eller kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.

Anmälan

Du anmäler din verksamhet genom att skicka in en blankett till oss.

Taxor

Information om taxor hittar du på sidan:

Taxor inom miljöområdet

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Mia Kristiansson