Livsmedel

Lyssna

En dålig hantering av livsmedel eller dricksvatten kan ge stora konsekvenser för många människor. Därför behövs livsmedelskontroll så att konsumenterna kan köpa livsmedel som är säkra och som håller utlovad kvalitet.

Miljö- och hälsoskyddsenheten sköter den lokala offentliga kontrollen över livsmedelshanteringen i restauranger, butiker, gatukök, bagerier, skolkök och andra livsmedelslokaler. Bestämmelser finns bland annat i EG-förordningar samt i den svenska livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.
 
Kontrollens syfte är att konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen, att de ska kunna köpa livsmedel som är säkra och har bra kvalitet.
 
Enhetens arbete omfattar registrering av anläggningar, inspektioner, provtagningar, information och rådgivning.
 

Kontaktperson: Mia Kristiansson