Avgifter enskilt avlopp

Lyssna

På denna sida hittar du information om vad det kostar att exempelvis installera ett nytt enskilt avlopp.

Miljö- och hälsoskyddsenheten tar ut en avgift för ansökan eller anmälan om enskild avloppsanledning. För mer information se den fullständiga taxan längst ned på sidan.

Prövning gällande ny avloppsanordning

Inrättande av vattentoalett med sluten tank 1500 kr

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 2625 kr

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 1500 kr

Ändring av avloppsanordning 1500 kr

Miljösanktionsavgift

Den som utan tillstånd eller anmälan anlägger en avloppsanordning eller utan tillstånd ansluter en vattentoalett till en befintlig anläggning kommer att få betala en miljösanktionsavgift.

Avgiftens storlek varierar mellan 3000 kr och 5000 kr plus avgiften för prövning av ärendet. Du kan också bli tvungen att byta ut anläggningen om den inte uppfyller kraven.

Övriga taxor

Taxa för tömning av enskilda avloppsanläggningar

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöområdet

Kontaktperson: Mia Kristiansson