Lotteritillstånd

Lyssna

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och lotteriförordningen. Ett lotteri kan definieras som en verksamhet där deltagarna kan erhålla en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få och där möjligheten att vinna helt beror på slumpen.

Detta är ett lotteri

Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett arrangemang är ett lotteri eller en tävling. Huvudregeln är att ett arrangemang som avgörs av ett slumpmoment är ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (t.ex. skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Dessa får anordna lotteri

Endast ideella föreningar får anordna lotterier. Ej allmänna lotterier och små lotterier kan anordnas av vem som helst.

Lotterier som inte är allmänna behöver inget tillstånd

Lotterier som inte är allmänna (liten krets, väl sammanhållen, inbördes gemenskap och i förväg bestämt) kräver inget tillstånd från kommunen.

Vem som helst får arrangera små lotterier

 • I samband med offentlig tillställning med allmännyttigt ändamål
 • Högsta insats: 7,10 kr
 • Högsta vinst: 710 kr i form av varor och tjänster
 • Omedelbar vinstutdelning
 • Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen

Ideella förening får anordna mindre lotterier utan tillstånd

Ideella föreningar får anordna mindre lotterier utan tillstånd om det sker enligt följande:

 • I samband med tillställning
 • I samband med bingospel
 • Bedrivs inom området (i byn)
 • Högsta insats: 7,10 kr
 • Högsta vinstvärde: 7 100 kr (1/6 basbelopp)
 • Vinstvärde: 35-50 % av omsättningen
 • Vinstandel anges
 • Offentlig dragning före sammankomstens slut

Större lotterier kräver tillstånd

Större lotterier kräver ansökan om tillstånd. Följande villkor gäller för ideella föreningar som vill anordna större tillstånd:

 • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 • inte vägrar någon inträde som medlem
 • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Kommunen beslutar om lotterier inom kommunen

Nordmalings kommun beslutar om lotterier inom kommunen. Kommunsekreterare handlägger och beslutar.

Om lotteriet ska bedrivas i flera kommuner beslutar Länsstyrelsen.

Om lotteriet ska bedrivas i flera län eller via Internet beslutar Lotteriinspektionen.

Så får du om lotteritillstånd

För att ansöka om lotteritillstånd kan du använda formuläret som finns i vår digitala blankettbank. Du kan även skriva ut och posta in din ansökan.

Länk till blankett för ansökan om lotteritillstånd (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)
 

Detta sker efter din ansökan

När ansökan inkommit tar lotterihandläggaren ställning till om din förening kan få lotteritillstånd eller inte. Varje lotteritillstånd får en utsedd kontrollant.

Tillståndet skickas till föreningen och ett exemplar skickas till kontrollanten. Kommunen fakturerar sedan föreningen för tillståndet.

Före varje lotteri ska föreningen kontakta den utsedda kontrollanten. Efter avslutat lotteri skickas redovisning in till kommunen.

Kostnad för lotteritillstånd

Lotteritillståndet kostar 800 kr.

Kontaktperson: Maria Syd