Felanmälan, jour

Lyssna

På den här sidan finner du telefonnummer och övriga kontaktuppgifter som du kan behöva när du vill göra en felanmälan.

Boendeservice /Felanmälan av lägenhet

För felanmälan av lägenhet inom Nordmalingshus, besök Nordmalingshus sida genom länken till höger.

Bredband

För problem med ditt bredband, kontakta din tjänsteleverantör.

T3: 090-12 93 00
Bredband: 0770-811 000
NashNet: 0930-318 13

Gatubelysning

per.alfheim@nordmaling.se

Kommunens fastigheter 

Vardagar, kontorstid: 0930-140 94
Övrig tid, SOS Skellefteå: 0930-102 40

Slamtömning

Vardagar, kontorstid samt övrig tid: 090 – 71 31 31

Sophämtning

Sophämtning. Vardagar, kontorstid: 090-71 31 31
Sophämtning, fakturor. Vardagar, kontorstid: 0930-141 04 eller 0930-140 97  

Snöröjning och sandning

Snöröjning, kommunala vägar. Vardagar, kontorstid: per.alfheim@nordmaling.se 0930-140 12
Snöröjning, kommunala vägar. Övrig tid: 070-548 49 48 
Snöröjning, Trafikverkets vägar. Alla dagar, dygnet runt: 0771 - 921 921

Vatten och avlopp

Vardagar, kontorstid: per.alfheim@nordmaling.se 0930-140 12
Övrig tid, SOS Skellefteå: 0930-102 40

Kontaktperson: Josefine Larsson