Sektor utbildning

Lyssna

Barn- och utbildningskontoret hittar du i centrala Nordmaling intill Artediskolan och Kyrkovallens skola.

Barn och utbildningskontoret

Assistent
Helena Olsson
Telefon: 0930-141 34
E-post: helena.olsson@nordmaling.se

Assistent
Matilda Hagström
Telefon: 0930-141 38
E-post: matilda.hagstrom@nordmaling.se

Besöksadress: Stallgatan 14

Postadress: Nordmalings kommun, BU-kontoret, 914 81 Nordmaling.

Faktureringsadress: Nordmalings kommun, Box 34, 914 21 Nordmaling. Märk fakturan med din kontaktperson hos oss.

Ledning

Barn- och utbildningschef
Thomas Berglund
Telefon: 0930-141 57
E-post: Thomas.berglund@nordmaling.se

Rektor Artediskolan (åk 6-9)
Birgitta Tornberg
Telefon: 0930-141 55
E-post: birgitta.tornberg@nordmaling.se

Rektor vuxenutbildning
Anna Conradsson
Telefon: 0930-141 02, 070-201 84 50
E-post: anna.conradsson@nordmaling.se

Rektor Kyrkovallen (åk 2-5)/Särskolan/Träningsskolan
Elisabeth Bäckman
Telefon: 0930-141 37, 070-388 98 82
E-post: elisabeth.backman@nordmaling.se

Rektor Levarskolan (åk F-1)/Gräsmyrskolan/Fritids
Tommy Lundström
Telefon: 0930-143 04, 070-270 68 63
E-post: tommy.lundstrom@nordmaling.se

Förskolechef
Cecilia Karlsson
Telefon: 0930-141 33, 070-671 23 87
E-post: cecilia.karlsson@nordmaling.se

Övriga

Studie- och yrkesvägledare
Kenneths Nordström
Telefon: 0930-141 50
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

SFI-samordnare
Christina Sondell
Telefon: 070-595 78 42
E-post: christina.sondell@nordmaling.se  

Kurator
Maria Schmidt
Telefon: 0930-141 51
E-post: maria.schmidt@nordmaling.se

Skolsköterska (Levarskolan, Gräsmyr skola, Kyrkovallens skola, Lögdeå skola)
Åsa Bäckman
Telefon: 0930-141 91
E-post: asa.backman@nordmaling.se

Skolsköterska (Levarskolan, Artediskolan och Hörnsjö friskola)
Caroline Höglander
Telefon: 0930-141 98
caroline.hoglander@nordmaling.se

Fritidsgårdarna i Nordmaling (fritidsgård plus hantering av busskort)
Telefon: 0930-141 63
E-post: fgarden@edu.nordmaling.se

Kontaktperson: Thomas Berglund