Gemensam service

Lyssna

Den kommunala verksamheten är rent organisatoriskt uppdelad på ett antal förvaltningar. Gemensam service lyder direkt under kommunstyrelsen och kan i viss mån ses som en förvaltning.

  

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör