Sektor omsorg

Lyssna

Inom socialförvaltningen arbetar vi med frågor som handlar om: äldreomsorg, hemtjänst, handikapp, individ- och familjeomsorg m.m.

Sektorchef

Socialchef
Andreas Witt
Telefonnummer: 0930-140 44


Verksamhet individ- och familjeomsorg

Chef individ- och familjeomsorg
Anna-Maria Nilsson
Telefonnummer: 0930- 143 70


Verksamhet handikappomsorg

Enhetschef LSS, gruppboenden
Anne-Christine Arvidsson
Telefonnummer: 0930-140 34
 
Enhetschef LSS, trapphusboende, dagcenter
Monica Sikström
Telefonnummer: 0930-141 24
 
LSS-handläggare
Birgit Johansson
Telefonnummer: 0930-143 69
E-post: Birgit.johansson@nordmaling.se

 

Äldre, äldreomsorg

Biståndshandläggare
Telefonnummer: 0930- 140 47
Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.15 – 09.30. Övrig tid kan meddelande lämnas på kontorstelefonen.
E-post: bistandshandläggare@nordmaling.se
Michaela Andersson, Rebecka Söderlund, Fredrik Söderlund

Verksamhetsplanerare
Britt-Marie Eriksson
Telefonnummer: 0930-140 42
 
Äldreomsorgsassistent
Siv SJöström
Telefonnummer: 0930-140 64
 
Enhetschef hemtjänst norra (Nordmaling, Gräsmyr) och Tobiasgården
Malin Johansson
Telefonnummer: 0930-143 79
 
Enhetschef hemtjänst södra (Nyåker, Rundvik, Nattpatrull, TES) och Juliagården
Barbro Nylén
Telefonnummer: 0930-140 98
E-post: Barbro.nylen@nordmaling.se
 
Enhetschef Strandholmen
Marita Rinendal
Telefonnummer: 0930- 140 72
 
Enhetschef Strandholmen
Katarina Fransson
Telefonnummer: 0930- 141 82
 
Enhetschef Tallbacken Åsen & Natt, Ankaret och Poolen
Cecilia Berggren
Telefonnummer: 0930-140 28
E-post: Cecilia.berggren@nordmaling.se

Enhetschef Tallbacken Ettan, Rehab, Tallbackens kök
Vivianne Holmlund
Telefonnummer: 0930-141 14
E-post: vivianne.holmlund@nordmaling.se

Verksamhet hälso- och sjukvård

Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Chatarina Olofsson
Telefonnummer: 0930-143 62
chatarina.olofsson@nordmaling.se
 
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Eva-Lena Wrethén
Telefon: 0930-14178
 
Arbetsterapeut
Maria Lind
Telefon: 0930-140 33

Arbetsterapeut
Karina Forsberg
Telefon: 0930-140 33
E-post: karina.forsberg@nordmaling.se

Sjuksköterskeexpeditionen
Telefon: 0930-143 60
 
Sjukgymnast
Åke Vikström
Telefon: 0930-140 41
 
Hemsjukvård
Telefon: 0930-140 21

Kontaktperson: Andreas Witt