Missbruk

Lyssna

Under rubriken Missbruk, våld och övergrepp hittar du information om vart du kan vända dig om du eller någon närstående har problem med missbruk, brukar våld m.m. Det finns hjälp att få!

Missbruk och beroende

Under rubriken Missbruk och beroende hittar du information om vart du kan vända dig om du eller någon närstående har problem med någon typ av missbruk eller beroende.

Våld och hot

Under rubriken Våld och hot hittar du information om du vill få stöd och hjälp kring frågor som har med våld och hot att göra. Det kan exempelvis vara barn som upplevt våld i nära relationer eller misstanke om hedersvåld.

Kontaktperson: Anna-Maria Nilsson