Funktionsnedsättning

Lyssna

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv.

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen (SoL) det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som den behöver. Det innebär bland annat ansvar för vård och omsorg om dig med stora och varaktiga funktionshinder. 

 ger stöd och service till dig med funktionshinder. Insatserna ska ge god vård och omsorg och göra det möjligt för dig med funktionshinder att delta i samhällets gemenskap på samma villkor som andra.

LSS verksamheten fullgör kommunens ansvar för vård och omsorg om dig med fysiskt och/eller psykiskt funktionshinder enligt den lagstiftning som finns. Det gäller främst Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det övergripande målet är att du som har funktionshinder skall ha samma villkor och möjligheter som andra till att kunna uppnå full delaktighet i samhället.

Vilket stöd kan man få?

Under rubriken Vilket stöd kan man få finns samlad information om vilka stöd du har rätt att ansöka om. Det finns en rubrik som rör LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt en sida om SoL, Socialtjänstlagen och en sida om övrig hjälp du kan få. Dessa lagstiftningar skiljer sig åt i vad som krävs för att du ska få stöd och vilket stöd du kan få.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Du kommer till ansökan genom knappen Ansöka enligt LSS.

Kontaktperson: Andreas Witt