Hjälpmedel och bostadsanpassning

Lyssna

Vi hjälper dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning så att du klarar av din vardag lättare. Detta kan exempelvis vara att du förskrivs något hjälpmedel eller genom bostadsanpassning.

Hjälpmedel

Det finns många enkla produkter som gör det lättare att klara det dagliga livet. Vardagslivet kanske blir lättare med en rullstol, eller en hörapparat. Under sidan hjälpmedel i vänstermenyn får du mer information om var du ska vända dig när du behöver något hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Det kan hända att du drabbas av något som leder till funktionsnedsättning. Då kan din bostad behöva anpassas till detta. Det kan till exempel handla om att bygga om ett badrum eller ta bort en tröskel. Under sidan bostadsanpassning hittar du mer information om hur det fungerar och hur du ansöker.

Kontaktperson: Biståndshandläggare