Stöd till barn och unga

Lyssna

Ibland kan det hända jobbiga saker. Det kan vara väldigt bråkigt i din familj, du kanske blir slagen hemma eller någon av dina föräldrar använder droger. Då kan det vara skönt att prata med någon utomstående som vet hur man kan göra för att det ska bli bättre. Under denna flik hittar du information om vem du kan vända dig till. Rådgivningen är kostnadsfri.

Hos Familjecentralen finns det ett antal olika stödfunktioner som du som barn eller ung kan få ta del av:
  • Kontaktfamilj
    En kontaktfamilj är en slags extrafamilj där du kan få stöd i att möta en annan familj och kanske bo hos din kontaktfamilj ett par dygn i månaden.
  • Stödsamtal
    Du som kanske har det jobbigt i vardagen med exempelvis din familj kan få stödsamtal.
  • Ungdomsmottagning
    I Nordmaling finns en ungdomsmottagning för dig upp till 18 år.

Andra förslag är att vända dig till en annan vuxen du litar på, exempelvis en kompis förälder, lärare eller annat.

Avgifter inom individ- och familjeomsorg

Att besöka familjecentralen och få stöd och råd från exempelvis individ- och familjeomsrogen är kostnadsfritt. De kostnader som kan uppkomma gäller exempelvis om stora mängder dokument behöver kopieras.

Kontaktperson: Anna-Maria Nilsson