Separation, skilsmässa

Lyssna

Alla människor kan få problem i sina nära relationer i något skede av livet. Familjerådgivningen i Umeå erbjuder professionell samtalshjälp som ger er möjlighet att hitta nya vägar.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen hjälper makar, sambor och familjer som har problem och svårigheter i sina parförhållanden eller andra nära relationer och funderar på att skiljas/ gå skilda vägar.

Skilsmässa - att gå skilda vägar

Om ni har bestämt sig för att gå skilda vägar, oavsett om ni är gifta eller sammanboende, följer ofta en kaotisk tid där många praktiska beslut ska tas, i synnerhet om det finns barn i familjen. Skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter t.ex. om boende och umgänge. Om föräldrarna inte kan komma överens finns det stöd och hjälp att få från familjerätten för att komma vidare.

Om ni har hemmavarande barn under 16 år eller om en av parterna inte vill skiljas, får man alltid betänketid. Om inte har hemmavarande barn under 16 år och man gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge så kan ni beställa en tid för samarbetssamtal.

Samarbetssamtalen leds av samtalsledare som har stort kunnande inom området. Genom samtalen kan föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Individ- och familjeomsorg

Kontakta individ- och familjeomsorgen om du har frågor som handlar om möjligheten för föräldrar och barn att få hjälp när man har svårt att samarbeta om barnen.

Individ- och familjeomsorgen i Nordmaling hittar på Kyrkagatan 8. Telefonnumret är: 0930-140 00.

Familjerådgivningen i Umeå

Ni kan vända er till familjerådgivningen i Umeå exempelvis när ni vill utveckla er relation på ett tidigt stadium för att förebygga problem, när ni inte har ett fungerande sexliv, har hamnat i kris eller när föräldraskapet har ställt relationen på prov.

Telefon

 090-16 36 70

Telefontider

Måndag-tisdag, torsdag-fredag
Klockan 08.00 till 09.30

E-post

familjeradgivningen@umea.se

Besöksadress

Renmarkstorget 6, 3 trappor
Umeå

Hemsida

Länk till information om Familjerådgivningen i Umeå

Kontaktperson: Anna-Maria Nilsson