Särskola

Lyssna

Särskolan syftar till att ge en utbildning som så mycket som möjligt liknar den i grundskolan. I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för inlärning. Undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar.

Särskola är ett samlingsnamn för utbildning för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. Undervisningen sker bland annat i ett lägre tempo.

Särskolan består av grundsärskola (årskurs 1-9) samt gymnasiesärskola. I Nordmalings kommun finns endast grundsärskola och denna finns i samma byggnad som Kyrkovallens skola.

 

 

Kontaktperson: Elisabeth Bäckman