Protokoll allmänna utskottet

Lyssna

Allmänna utskottet är ett utskott under kommunstyrelsen. 2014 antog Nordmalings kommun en ny politisk organisation.

Kontaktperson: Sofia Gustafsson