Protokoll kommunfullmäktiges demokratiberedning

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. Då infördes bland annat kommunfullmäktiges demokratiberedning. Kommunfullmäktiges demokratiberedning består av en representant från varje parti representerat i fullmäktige utan ersättare.

Här finner du protokoll från kommunfullmäktiges demokratiberedning.

Kontaktperson: Vanessa Johansson