Förtroendevald

Lyssna

Här hittar du information riktad till förtroendevalda.

Styrdokument

Den politiska verksamheten styrs av ett antal olika styrdokument, exempelvis arbetsordning, reglemente samt bestämmelser kring politikernas arvode. Dessa hittar du på sidan styrdokument genom länken till höger.

Blanketter

Blanketter för förtroendevalda hittar du i kommunens blankettarkiv genom knappen i högermenyn. Där finns bland annat dessa:

  • Arvodesrapport - övriga uppdrag
  • Intyg - inkomstuppgift
  • Redovisning av inkomstbortfall

Kontaktperson: Maria Syd