Protokoll kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. Då infördes bland annat att kommunfullmäktige kan tillsätta tillfälliga beredningar för att arbeta med olika frågor. Kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar består av de personer som kommunfullmäktige beslutar ska sitta i beredningen.

Här finner du information om kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar.

Tillfällig beredning äldreberedning

Äldreberedningens slutrapport 2017

Minnesanteckning 2016-08-24

Minnesanteckning 2016-09-21

Minnesanteckning 2016-10-19

Minnesanteckning 2016-11-16

Minnesanteckning 2016-12-07

Minnesanteckning 2017-01-11

Minnesanteckning 2017-02-01

Minnesanteckning 2017-02-23

 

Tillfällig beredning bidragsfrågor

 

 

 

Tillfällig beredning integrationsfrågor

Kontaktperson: Maria Syd