Ny återvinningscentral från 29 februari

Lyssna

Från och med 29 februari har Nordmalings kommun en ny återvinningscentral. Du hittar den nya på Åsgatan 20 (mitt emot Fahlgrens).

Nordmalings kommun har upphandlat drift och skötsel av återvinningscentral eftersom avtal för nuvarande entreprenör har löpt ut. Ny entreprenör är Allmiljö AB som ska driva anläggningen i fem år from 2016-03-01. I och med detta flyttas återvinningscentralen från och med 29 februari till Åsgatan 20.

Samma öppettider

Öppettiderna blir samma som tidigare:

  • måndagar 15-19
  • onsdagar 15-19
  • fredagar 12-16

Under juni – augusti är öppettiderna:

  • måndagar 12-19
  • onsdagar 12-19
  • fredagar 12-16

Om helgdag inträffar på vardag (röda dagar och aftnar) är anläggningen stängd.

Hästskoformat körbana

Anläggningen får körbana i hästskoform med liknande upplägg som tidigare: Bilar kör upp på en ramp med snedställda containers för olika fraktioner, därefter container för farligt avfall, yta för vitvaror, yta för trädgårdsavfall, yta för elskrotavfall och yta för sten, asbest, porslin o.s.v. Särskild yta för
återvinningsstationer med lämning av glas, kartong, plast, tidningar, metall kommer att finnas.

Återbruk

Det kommer att finnas en yta i slutet av rundan där man kan lämna saker som är hela och användbara igen, allt som hamnar i container går till återvinning eller förbränning.