Begränsad framkomlighet på Kungsvägen med start 14/12

Lyssna

Begränsad framkomlighet på trottoaren utanför Coop Konsum på grund av underhåll av vatten- och avloppsnätet.

Begränsad framkomlighet på trottoaren utanför Coop Konsum på grund av underhåll av vatten- och avloppsnätet. Underhållsarbetet påbörjas idag den 14/12.

När grävningen påbörjas kommer det även att bli störningar längs Kungsvägen.

I nuläget är det okänt  när arbetet kommer att vara färdigställt.