Polisen och kommunen antar löfte för ett tryggare Nordmaling

Lyssna

Onsdag den 21 december skrev Mats Bäckström från Polisen och kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson på ett medborgarlöfte för ett tryggare Nordmalings kommun.

Onsdag den 21 december 2016 skrev Mats Bäckström från Polisen och kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson på ett medborgarlöfte för att skapa ett tryggare Nordmalings kommun. Medborgarlöften är konkreta åtgärder, formulerade som löften till medborgarna, från Polisen och kommunen.

- Det är jättebra att vi får till det här samarbetet för att kunna skapa ett bättre Nordmaling tillsammans, säger Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande. Det är också bra att åtgärderna är så pass konkreta.

Medborgarlöften är en ny del i Polisens och kommunens samverkan, och ska utgå ifrån den lokala problembilden. Det övergripande syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

- Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på medborgarnas synpunkter om vad som är viktig för deras trygghet, säger Mats Bäckström, kommunpolis. Utifrån dessa synpunkter har vi sedan tagit fram konkreta åtgärder för vad kommunen och Polisen bör samarbeta kring under 2017.

Detta ska polisen och Nordmalings kommun göra:

  • Polisen lovar att i samverkan med kommunen genomföra minst två särskilda insatser mot narkotika utöver det dagliga arbetet mot narkotikamissbruk. Insatserna riktas i första hand mot unga personer.
  • Polisen lovar att genomföra minst tre särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot rattfylleri, buskörning och hastighetsöverträdelser.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare engagerar sig genom Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Nordmalings kommun.
  • Kommunen lovar att fortsätta med fältverksamhet som innebär att personal från fritidsgården på helgerna åker runt i Nordmaling och letar upp de platser där ungdomarna befinner sig.
  • Kommunen lovar att avsätta 20 000 kronor för att möjliggöra medfinansiering av drogfria evenemang som anordnas för ungdomar i kommunen.

Kontakt

Madelaine Jakobsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0930-140 02
E-post: madelaine.jakobsson@nordmaling.se

Mats Bäckström
Kommunpolis
Telefon: 010-568 20 31
E-post: mats.backstrom@polisen.se