Elarbeten i kommunhuset lördag 14/1

Lyssna

Lördag den 14/1 kommer ett reservkraftverk att kopplas in på elnätet vilket potentiellt kan ge elstörningar i kommunhuset under dagen.

Lördag den 14/1 cirka 07.00 - 17.00 kommer elarbeten att pågå i kommunhuset.

Sommaren 2016 införskaffade kommunen ett dieseldrivet reservkraftverk som nu ska kopplas in i kommunhuset.

Arbetet är planerat så att det inte ska ge några störningar i elförsörjningen men det finns ändå en liten risk.

Fastighetsjour, elektriker och IT-personal kommer att finnas på plats under dagen för att genomföra arbetet.

Arbetet är en del av kommunens projekt med att förbättra krisberedskapen. Genom reservkraftverket kan samhällsviktig verksamhet i kommunhuset fortsätta även när elnätet ligger nere.