Ny förvaltningsplan för fisket längs Lögdeälven

Lyssna

Lögdeälvens fiskevårdsföreningar har tillsammans med Länsstyrelsens projekt "Levande laxälvar" tagit fram en förvaltningsplan för lax och havsöring i Lögdeälven.

Lögdeälvens fiskevårdsområdesföreningar tillsammans med Länsstyrelsens projektet ”Levande laxälvar” tagit fram en förvaltningsplan för lax och havsöring i Lögdeälven.

Visionen är att fritidsfisket efter lax- och havsöring i Lögdeälven skall rankas som ett av Sveriges mest attraktiva till 2020.

Förvaltningsplanen innehåller planerade åtgärder för att utveckla älvens potential, exempelvis genom att:

  • öka antalet sålda fiskekort
  • samla in synpunkter från fiskegästerna
  • se över skyltning
  • samla information om fisket på en gemensam hemsida
  • årligen rapportera och sammanställda statistik om fiske och fiskekort.

 

Länk till Förvaltningsplan för lax och öring i Lögdeälven 2016-2020 (pdf)

Du hittar mer information om laxälvsprojektet på deras hemsida:

Länk till Laxälvar.se (extern hemsida)