Beläggningsarbete E4 vecka 22 till vecka 28

Lyssna

Från vecka 22 till och med cirka vecka 28 kommer Trafikverket att utför beläggningsarbete längs E4 mellan Håknäs och Hörnefors vilket kommer innebära risk för köbildning.

Från vecka 22 (29 maj) till och med cirka vecka 28 (16 juli) kommer Trafikverket att utföra beläggningsarbete längs E4 mellan Håknäs och Hörnefors.

Trafiklots kommer att guida trafiken vilket kommer att innebära köbildning på E4:an både i sydlig och nordlig riktning.

Ta gärna alternativa vägar om det är möjligt.