Avstängning bro över Lögdeälv 20 juni 18.00 - 23.00

Lyssna

Tillfällig omledning sker via väg E4

Tisdag den 20 juni mellan kl. 18.00 – ca. 23.00 kommer bron över Lögdeå älv att tillfälligt stängas för allmän trafik.
Detta p.g.a. de förstärkningsarbeten som nu pågår på bron. Tillfällig omledning sker via väg E4.