Information för dig som säljer kemiska produkter

Lyssna

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper in eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning. För dig som säljer kemiska produkter är det därför viktigt att kontrollera att det du säljer är märkt enligt de nya kraven. Produkter som släpps ut på marknaden ska sedan den 1 juni 2015 vara märkta enligt de nya kraven. Du som använder kemiska produkter i hemmet behöver inte kontrollera märkningen. Mer information hittar du hos Kemikalieinspektionen:

http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning/aldre-markning-upphor-att-galla