Dags att återlämna tagg för motorvärmare

Lyssna

På grund av tekniska problem med taggsystemet för motorvärmare på Resecentrum kommer ett tillfälligt system att användas under hösten.

På grund av tekniska problem med taggsystemet för motorvärmare på Resecentrum kommer ett tillfälligt system att användas under hösten. Därför behöver alla som använder motorvärmare på Resecentrum återlämna sina taggar under hösten. Ni kommer istället att få lösa ett tillfälligt terminskort för 500 kr.

Förhoppningen är att de tidigare tekniska problemen kommer att lösas under hösten.