Information från resecentrum

Lyssna

Har du en tagg för motorvärmare?

 

 

Samtliga taggar ska återlämnas till resecentrum. Kunden får då igen de femtio kronor de erlagt för tagg.

Alla parkeringsplatser kostar 500kr/termin och då får man använda motorvärmaren.

Motorvärmaren går beroende på hur kallt det är ute och startar först vid  5 grader  då  går den en halvtimme före utsatt tid (när bilen skall  användas )och ju kallare det blir ju längre går motorvärmare dock längst 3 timmar.