Informationskväll Äldreomsorg 29/11

Lyssna

Välkommen till en informations- och dialogkväll
om att åldras i Nordmalings kommun.

 

äldre solnedgång Plats: Oasen, Nordmaling
Tid: kl.18.00 – 20.15


Under kvällen informerar vi om


• Biståndsbedömning (hemtjänst), biståndshandläggare Nordmalings kommun
• Nordmalings kommuns äldreomsorgsplan, Katarina Fransson enhetschef Strandholmen
samt socialchef Ann-Sofie Appleblad, Nordmalings kommun
• Genomgång av resultaten från GERDA-studien Äldres hälsa och levnadsvillkor i
Nordmaling, universitetslektor Birgitta Olofsson, Umeå universitet.
Demokratiberedningen bjuder på fika och det ges möjlighet till samtal och frågor.


Arrangör: Demokratiberedningen, Nordmalings kommun
Vid frågor kontakta kommunsekreterare Maria Sydh, tel. 0930-14017 eller maria.syd@nordmaling.se