Inställda skolskjutsar 8/12

Lyssna

På grund av halka är det svårigheter för många skolbussar att ta sig fram. Flera turer är inställda. Kontakt vid frågor 070-6379707