Nominera till årets medarbetare/årets chef

Lyssna

Kommunstyrelsen har beslutat att införa utmärkelser för årets medarbetare och årets chef i Nordmalings kommun. Anledningen till att utmärkelserna införs är för att man vill lyfta fram och berätta om de goda insatser som medarbetare i Nordmalings kommun gör.

 

 

Medborgare, medarbetare och chefer i Nordmalings kommun kan nominera anställda och chefer inom Nordmalings kommun till årets chef och årets medarbetare. Det är inte tillåtet att nominera sig själv.

Bedömning och urval kommer att göras av en jury bestående av ett urval av personer från olika delar av organisationen. Dessa ska uppnå konsensus i sina beslut.

Vinnarna för årets medarbetare och chef får ett bidrag till kompetenshöjande insatser, som till exempel en utbildningsresa eller kurs värd 10 000 kronor. Om vinnarna blir ett arbetslag eller grupp utgörs motsvarande pott av 25 000 kronor.

Kriterier för årets medarbetare/årets arbetsgrupp


För att kunna bli nominerad som kandidat till årets medarbetare/arbetslag/grupp bör personen/ arbetslaget/gruppen uppfylla nedanstående kriterier:

 • Skapar arbetsglädje
 • Skapar kvalitet i service och tjänster
 • Bidrar till ständiga förbättringar
 • Visar goda resultat och måluppfyllelse
 • Har ett helhetsperspektiv i sitt arbete
 • Gjort insatser utöver det vanliga
 • Är en god ambassadör för Nordmalings kommuns gemensamma värdegrund

Kriterier för årets chef


För att kunna bli nominerad som kandidat till årets chef bör personen uppfylla nedanstående kriterier:

Vägleder sina medarbetare mot gemensamma mål

 • Skapar förutsättningar för att uppnå kvalitet i service och tjänster
 • Visar goda resultat och måluppfyllelse
 • Har ett helhetsperspektiv i sitt arbete
 • Gjort insatser utöver det vanliga
 • Är en god ambassadör För Nordmalings kommuns gemensamma värdegrund


 
Hur ser processen ut?

Det är inte tillåtet att nominera sig själv.
Skriv en nominering på 200-400 ord utifrån kriterier i respektive kategori. Kom ihåg att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Helt anonyma nomineringar kommer inte att tas med. Om din nominering blir utvald kan du dock välja att få ditt namn anonymiserat så att det vid presentation av utmärkelserna inte framgår vem som har skrivit nominering.


Nomineringen ska vara inkommen senast 16 mars till Josefine Larsson på kansliet via post, internpost eller e-post. Märk gärna brevet med Nominering.
Juryn kommer att läsa alla nomineringar och diskutera fram vilka som ska få utmärkelserna.
Utmärkelserna kommer att presenteras och delas ut på kommunfullmäktige 16 april samt kommer att presenteras på kommunens hemsida och intranät.

Kontakt
Josefine Larsson
E-post: josefine.larsson@nordmaling.se
Telefon: 0930-140 18
Mobil arbete: 070-244 51 93