Dialogmöte 19 april Framtidens äldreomsorg

Lyssna

Nordmalings kommun tar fram en äldreomsorgsplan för perioden 2019-2029.Vi är intresserad av dina synpunkter.
Välkommen till dialogmöte 19 april kl 18.00–19.30.
Plats: samlingssalen Strandholmens äldreboende, Hemvägen.
Förslag till äldreomsorgsplan finns att hämta i receptionen på kommunhuset.

Ann-Sofie Appelblad socialchef och
Katarina Fransson enhetschef