Remiss - Äldreomsorgsplanen

Lyssna

Nordmalings kommun tar fram en äldreomsorgsplan för perioden 2019-2029.

Äldreomsorgsplanen har under april månad varit ute på remiss. Remisstiden är nu förläng och man har möjlighet att komma in med åsikter till och med den 15 maj.