Information från Trafikverket: Stökigt och bökigt nu – fina vägar sedan

Lyssna


 

Just nu pågår ovanligt många vägarbeten runt Nordmaling, och i sommar kommer även vägen genom Nordmaling att beläggas. Det innebär stora störningar för trafiken både i och runt Nordmaling. Trafikverket och entreprenörerna skyndar på för att få sträckor färdiga och underlätta för trafikanterna.

En av de främsta orsakerna till att det är många vägarbeten samtidigt runt Nordmaling är vädret. Beläggningsarbeten är väldigt väderberoende och därför svårplanerade på förhand. För att göra beläggningsarbeten med bra resultat krävs att luften och underlaget är tillräckligt varm. I Sverige kan vi göra beläggningsjobb från april-september, med en kortare säsong i norr.
Trafikverket och entreprenörerna är väl medvetna om den besvärliga situationen runt Nordmaling och arbetar för att få färdigt sträckor att öppna upp så att trafikanter, närboende, pendlare och andra berörda får så kort störning som möjligt.

Aktuell trafikinformation hittar du på: www.trafikverket.se/trafikinformation/vag/
 
Sommarens vägarbeten i och runt Nordmalingsområdet:

• Väg E4: Från länsgränsen mot Västernorrland till Rödviken, 14 km beläggningsarbete. Trafiksignal och lots, väntetid ca 5-10 minuter. Arbetet pågår och entreprenören skyndar på, dels för att minska tiden för störning men även för att minska tiden på plats då det är en farlig arbetsplats. Beräknas färdigt i början av juli

• Väg 513, Nordmaling – Levar, 3,4 km beläggningsarbete genom Nordmalings samhälle. Trafiksignal och lots. Arbetet beräknas färdigt slutet av v.28

• Väg 353, Olofsfors – Nyåker, ca 2,4 mil, dikning och vissa grävarbeten samt beläggning. Trafiksignal och lots vid beläggningsarbeten, beräknas färdigt i slutet av sommaren.

• Väg 573, Ava-Olofsfors, 12,6 km bärighetsåtgärder. Måndag 25/6 beräknas beläggningsarbetet börja. Innan vägen blivit belagd så kommer det att damma och risk finns även för stenskott. Vi ber därför att bilister som trafikerar vägen försöker att hålla nere hastigheten för allas trevnad. Detta är också extra viktigt i samband med att vägen beläggs då det finns oskyddad personal på vägen.

• Väg E4: Räckesunderhåll, under hela sommaren kommer räckesunderhåll att ske längs E4, även i närheten av Nordmaling. Ett körfält kommer att påverkas, men E4 är öppen för trafik.