Vattenläcka vid korsningen Stallgatan/Trädgårdgatan

Lyssna

Störningar i området under dagen den 24/7 kan förekomma.

Uppdatering kl 16:00
Vattenläckan är åtgärdat.