Eldningsförbud i skog och mark i Nordmalings kommun och Umeåregionen

Lyssna

Från och med tisdag 31 juli gäller eldningsförbud utomhus i skog och mark i Nordmalings kommun och övriga Umeåregionen. Det är tillåtet att använda grillar och campingkök på din egen tomtmark. Grillning sker endast med kol, briketter, el eller gasol eftersom ved kan leda till gnistor som kan starta en brand.
Brandrisken är fortfarande stor och det är därför mycket viktigt att även i fortsättningen vara mycket försiktig och följa de lokala eldningsförbud som gäller i länets kommuner.

Eldningsförbudet är upphävt.