Väg 581 kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik fr.o.m 1 november

Lyssna

Vägen kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik från den 1 november, som längst till och med 15 november.

Trafikverket ska bygga en ny bro vid ”Kalldalen” på väg 518. Under rivning av befintlig trumma och byggande av en ny bro kommer vägen att stängas av.

Trafikverket och deras entreprenör, NCC, gör allt för att minska störningarna så mycket som möjligt och hoppas att du har överseende med de störningar som kan uppstå. Tänk på att restiden kan bli längre och respektera dina medtrafikanter, då blir din resa och vår arbetsplats tryggare. Arbetena runt bron beräknas färdiga sommaren 2019.

Har du frågor?
Då är du välkommen att höra av dig till Trafikverket.

Trafikverkets kundtjänst: 0771-921 921

Informationsbrev hösten 2018, vägavstängning, Kalldalen.pdf