Godsterminalen i Nordmaling

"Vision 2031 - Nordmaling är nära" blickar mot framtiden.

Lyssna

Presentationsfilmer

Arbetet med att skapa en riktning för den fortsatta samhällsutvecklingen påbörjades 2019 tillsammans med föreningar, företag och organisationer.

Filmmaterialet syftar till att informera om innehållet i Vision 2031 och tydliggöra funktionen av kommunens strategiska mål. Kommunchef Ulf Månsson berättar i nedanstående filmer om visionens innebörd och sammanhang för kommunens utvecklingsarbeten.

Film 1 - Visionsarbete
Presentationen som PDF [Länk]

Film 2 - Strategiska mål
Presentationen som PDF [Länk]

 

Publicerat 2021-08-18