Visionen - ett dialogmöte kvar

Lyssna

I den första delen av visionsprocessen genomförs PESTE-analyser. PESTE är en metod där man tillsammans gör en omvärldsanalys av utmaningar och möjligheter för kommunen.

Analysen genomförs med många olika grupper under oktober och november 2019 och materialet sammanställs som en grund för ett antal medborgardialoger om Nordmalings vision för framtiden. Dessa dialoger genomförs under november-december. Vi kartlägger trender i omvärlden, gör analys kring vad det gör för oss och definierar vilka inriktningar som kommunen bör ha.

PESTE-analys

Tider för möten:

Analysmöte Uppföljande dialogmöte Kontakt
Ungdomar 9 okt Datum ej bestämt Paula Quinones Canessa
Politik 17 okt 09.00 18 nov kl 13.15  brandstationen Paula Quinones Canessa
Näringsliv och tjänstepersoner 23 okt 09.00 21 nov kl 19.00  kommunhuset Conny Nordendahl
Föreningar och organisationer 23 okt 18.00 25 nov kl 19.00  resecentrum Paula Quinones Canessa
Öppen inbjudan för alla intresserade  14 nov kl 18.00 kommunhuset 25 nov kl 19.00 resecentrum Paula Quinones Canessa

Om du inte själv kommer på analysen men gärna vill vara med och bidra med dina tankar och idéer är du välkommen att svara på detta formulär

https://forms.gle/EAM9oSN8LxVsenU2A

Alla träffarna genomförs av Stina Haglund, YourWill AB på uppdrag av Nordmalings kommun.

Har du frågor? Kontakta:

Stina Haglund, YourWill AB
E-post: stina@yourwill.se