Sortering av matavfall - nytt från mars 2020

Lyssna

Från och med 1 mars 2020 blir det obligatoriskt att sortera ut
matavfall.

Du som fastighetsägare kommer då att kunna välja
mellan två (2) olika abonnemang.

 1. Ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för det brännbara restavfallet.
 2. Hemkompostering och det gröna kärlet för det brännbara restavfallet.

Måste jag sortera ut matavfall?
Ja, det är beslutat av kommunfullmäktige att matavfall ska sorteras ut och hållas avskilt från det brännbara
restavfallet från och med 1 mars 2020.

Varför ska vi börja sortera matavfall?
Matavfall är en resurs som kan bli biogas, det är bättre än att bränna matavfallet. Regeringen har beslutat att alla kommuner ska erbjuda insamling av matavfall innan 2021. I Nordmalings kommun har Kommunfullmäktige antagit en avfallsplan som säger att insamlingen av matavfallet ska starta 2020. Därför kommer du, och alla andra som bor i din kommun, att få en brun tunna för matavfallsinsamling.

Vad händer med matavfallet efter att ni hämtat det?
Matavfallet hämtas med samma sopbil som restavfallet, men läggs i ett särskilt fack. Transporten går sedan till Dåva i Umeå där matavfallet lastas om och körs till Skellefteå för att rötas till biogas. Biogasen driver bussar, sopbilar och andra fordon i Skellefteå. I retur tas Skellefteåbornas restavfall till Umeå Energis kraftvärmeverk för energiutvinning.

Hur ofta kommer ni att tömma den bruna tunnan?
Varannan vecka, samtidigt som den gröna tunnan.

Luktar det om matavfallet när man sorterar ut det?
Nej, om det sköts på rätt sätt så kommer inte lukten förändras från hur det är idag. Det är viktigt att matavfallet är så torrt som möjligt och att man låter luft cirkulera runt papperspåsen.

När kommer det bruna kärlet?
Vi har många kärl som ska märkas upp och köras ut innan den 1 mars så vi kommer att börja med det arbetet i december i år.
På grund av den stora mängd kärl som ska ställas ut så kan det hända att du får ett kärl vid din fastighet innan du gjort ditt val. Väljer du då att hemkompostera hämtar vi tillbaka kärlet utan extra kostnad. Anledningen är att vi måste påbörja utställningen av kärlen i god tid för att vara klara till den 1 mars 2020.

Vad kommer det att kosta?
Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun beslutar om taxan, det sker vid årsskiftet 2019-2020. Efter det finns taxan att läsa på Nordmalings kommuns hemsida.

Kommer det att bli viktbaserad taxa på matavfallet?
Ja. En viktbaserad taxa är mer rättvis då du betalar för det avfall du slänger. Genom att sortera noggrant kan du påverka dina
kostnader för avfall.

Vad får jag för pengarna?
Taxan är baserad på självkostnadsprincipen vilket betyder att utgifterna som uppkommer vid avfallshantering ska täckas upp av avgifterna. I den rörliga avgiften ingår hyran av kärlet, papperspåsar för matavfall, transportering av avfallet och behandlingskostnad för avfallet. I grundavgiften ingår kostnaden kring våra återvinningscentraler samt administration och information.

Restavfall

Från och med den 1 mars 2020 får man enbart slänga restavfall i det gröna kärlet. Restavfall är det som blir över när man har sorterat ut sitt matavfall.

Exempel på restavfall är:

 • Träbestick
 • Mindre textilier, kläder, trasor
 • Kattsand
 • Servetter med tryck
 • Dammsugarpåsar
 • Post-it-lappar
 • Blöjor
 • Bindor och tamponger
 • Diskborstar och disktrasor
 • Plastleksaker
 • Kuvert

Man få alltså inte slänga någon mat i det gröna kärlet. Men, man får inte heller slänga exempelvis glas, metall, elektronik eller farligt avfall i det gröna kärlet. Om chauffören upptäcker det i kärlet så kommer den inte att bli tömd.

Inte heller förpackningar eller tidningar ska slängas i det gröna kärlet utan det åker man och slänger på återvinningsstationen.

Kontaktperson: Daniel Bäckström, renhållningsingenjör