Nordmalings hemtjänst och särskilda boende får gott betyg

Lyssna

Socialstyrelsen har frågat äldre om vad de tycker om sin hemtjänst eller sitt särskilda boende.

Mer information finns här (PDF):
2019 Äldre i Nordmaling om hemtjänst
2019 Äldre i Nordmaling om särskilt boende

Socialstyrelsens information om undersökningen med ytterligare filer att ladda ner.

Hemtjänst

55 % av de tillfrågade har svarat. Av dessa var 3/4 var äldre än 80 år och drygt hälften tycker att de har ett någorlunda hälsotillstånd.

De allra flesta som svarat är i stort sett nöjda med hemtjänsten. Något lägre betyg får möjligheten att påverka  tider och att det kan vara svårt att veta var man vänder sig med synpunkter och klagomål. På alla redovisade punkter är man i Nordmaling mer nöjd än i Västerbotten och Sverige som helhet.

Särskilt boende

Vid särskilt boende svarade 40 % av de tillfrågade vilket naturligtvis är i lägsta laget för säkra slutsatser. 85% var över 80 år och 58% tycker att de har ett någorlunda hälsotillstånd.

Nästan alla svarande är nöjda med sitt boende. Det som får lägst betyg är trivseln utomhus runt  boendet  där bara 47% är positiva och att det kan vara ensamt (48% besväras inte av ensamhet). Undersökningen visar att trivseln utomhus är lite sämre än på andra håll i landet. I övrigt står sig Nordmalings resultat gott i jämförelse med andra delar av länet och Sverige.