Möteshandlingar

Lyssna

På den här sidan finner du aktuella kungörelser och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden samt föredragningslistor till kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunstyrelsen

2017-05-08

2017-06-12

2017-08-28

2017-10-09

2017-11-27

2017-12-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse 2017-04-10

Allmänhetens frågestund - gäller endast årsredovisningen.

Ärenden 1-15 (pdf)

Ärenden 16-26 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)

Kontaktperson: Maria Syd