Protokoll kommunfullmäktige

Lyssna

Här kan du ta del av protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden. Protokoll från åren före 2012 finner du via länken längre ner på den här sidan.


2017

2017-12-11
2017-10-23
2017-09-11
2017-06-22
2017-04-10
2017-02-13

 2016

2016-12-12

2016-10-24

KF 2016-09-05

KF 2016-06-16

KF 2016-04-11

KF 2016-02-22

2015

Kommunfullmäktige
KF 2015-12-14 justerat
2015-10-26
2015-09-07
2015-08-05 (extra)
2015-07-15 (extra)
2015-06-23
2015-04-13
2015-02-232014

Kommunfullmäktige
2014-02-24
2014-04-14
2014-06-23
2014-10-20
2014-11-03
2014-12-15


2013

Kommunfullmäktige
2013-02-25
2013-04-15
2013-05-15 extra
2013-06-13 extra
2013-06-24
2013-10-15

2013-11-06

2013-12-16

2012

Kommunfullmäktige
2012-11-26
2012-11-26 § 109
2012-10-01
2012-06-25
2012-04-16

2012-02-20

 

Tidigare protokoll                                                                      

Kommunfullmäktiges arkvierade protokoll

Kontaktuppgifter

Ledamöter kommunfullmäktige

Kontaktperson: Sofia Gustafsson